Subsidie aanvragen voor Pelletkachels

Waar moet u op letten met de aanvraag voor subsidie.

De voorwaarden voor ISDE 2019 zijn gewijzigd ten opzichte van 2018. Meer informatie vindt u op RVO.nl.

U komt als particulier in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • Het apparaat is bij de aanvraag van de subsidie al  betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.


Het aanvragen van uw subsidie

U doet uw aanvraag via Direct regelen op deze pagina. Log in met uw DigiD. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst uw DigiD aan.

U kunt voor meer dan 1 apparaat subsidie aanvragen, maar kunt voor elk apparaat maar 1 subsidieaanvraag indienen.

Iemand anders machtigen

Wilt u iemand machtigen om de aanvraag te doen? Dat kan met het formulier Machtiging subsidies. Vul dit samen met degene die u wilt machtigen in. U hoeft dit niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar dit formulier. De gemachtigde kan daarna met zijn of haar DigiD-code of eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 1) inloggen en de aanvraag doen.

Wat stuurt u mee?

Voeg bij uw aanvraag een bewijs van aanschaf, bijvoorbeeld een factuur, en een betaalbewijs toe, ook als u contant betaald heeft. Vraag een goed gespecificeerde (kassa)bon. Een factuur is geen betaalbewijs, behalve als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' staat.

U kunt het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs bijvoorbeeld meesturen als digitale foto, scan of schermprint (printscreen). Zorg dat in ieder geval de volgende informatie duidelijk zichtbaar is:

 • een omschrijving van het product, onder andere het typenummer
 • de naam van het merk of de fabrikant
 • de datum van aanschaf en installatie
 • het bedrag en de datum van betaling
 • de meldcode van het apparaat dat u heeft gekocht (zie de apparatenlijsten)

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag 1 van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt

Wat gebeurt er na uw aanvraag.

 • U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging via e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in eLoket, onder Berichten.
 • Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Hierin staat welk bedrag u krijgt. Daarna krijgt u de betaling op uw bankrekening.
 • De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. U kunt geen voorschot krijgen. De betaling volgt maximaal een week na de beslissing.